การเริ่มต้นธุรกิจมีหลายสิ่งที่ต้องลงมือทำ ไม่สามารถทำให้สมบูรณ์ได้ด้วยเวลาอันน้อยนิด เพราะต้องอาศัยความรอบคอบแม้ว่าจะให้เวลาถึง 1 เดือนก็ยังน้อยเกินไปด้วยซ้ำ แต่ก่อนจะเริ่มทำธุรกิจได้นั้นต้องอาศัยการทำแผนธุรกิจ เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอน ให้กับธุรกิจตัวเองสามารถเดินหน้าไปในระยะเวลาอันสั้น ด้วยวิธีการเพียง 5 ขั้นตอนเท่านั้น ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เขียนแผนธุรกิจ
เมื่อได้แนวคิดในการทำธุรกิจแล้ว เราจะเริ่มทำกันก็คือการถ่ายทอดไอเดียต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งหมดแปลงออกมาให้เป็นแผนธุรกิจที่สามารถจับต้องได้จริงๆ ในหลายๆธุรกิจใช้โปรแกรมแผนภาพ ที่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเขียนแผนธุรกิจออกมาได้ง่ายและชัดเจนขึ้น จะทำให้เรารู้จุดแข็ง จุดอ่อน วิธีเอาตัวรอดในการทำธุรกิจ และยังช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของธุรกิจตั้งแต่วันแรกที่คิดจะลงมือทำว่าจะไปรอดได้ขนาดไหน ซึ่งจะช่วยตัดสินใจได้ว่าจะเริ่มทำดีหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 วิจัยตลาด
ควรศึกษาว่าเมื่อนำสินค้าออกจำหน่ายแล้วจะขายได้หรือไม่ มีผู้บริโภคต้องการจริงหรือเปล่า และคู่แข่งเป็นอย่างไร รวมไปถึงกฎข้อห้ามต่างๆเกี่ยวกับสินค้า ทั้งหมดนี้จะต้องถูกวิจัยออกมาในเชิงปริมาณและวัดผลได้จริง ก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้เมื่อสินค้าของเราลงตลาดไปแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 สร้างเอกลักษณ์แบรนด์
โลโก้และชื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดูดี ซึ่งหากไม่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโลโก้ ก็สามารถใช้บริการบริษัทรับออกแบบโลโก้ได้
ขั้นตอนที่ 4 จัดตั้งบริษัท
จดทะเบียนบริษัทสามารถทำได้ด้วยตัวเองแบบไม่ยากบางอย่างก็มีให้บริการจดทะเบียนออนไลน์ได้แล้ว เพียงแต่ต้องใช้เวลาสักหน่อย หากไม่ได้เร่งรีบมากนักก็ใช้เวลาศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตแล้วดำเนินการด้วยตัวเองก็ได้
ขั้นตอนที่ 5 เริ่มการขาย
ธุรกิจจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ ถ้าไม่เริ่มต้นการขายเพื่อป้องกันตัวเองจากการขาดทุน และช่วยดูกระแสตอบรับและความต้องการของลูกค้าก่อนที่จะผลิตจริงเมื่อลูกค้าให้ความสนใจและมียอดสั่งเข้ามา เมื่อลูกค้าให้ความสนใจลูกค้าก็จะอยู่กับเราไปอีกนานเลย
จากขั้นตอนที่ก้าวมาเป็นเพียงแผนการทำธุรกิจเบื้องต้นเท่านั้น และในสหรัฐอเมริกาได้มีบริษัทนำขั้นตอนนี้ไปใช้และประสบความสำเร็จมาแล้ว เป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้น