Posts tagged ‘Lean Startup’

สมัยนี้ธุรกิจในโลกออนไลน์ไม่ใช่เรื่องง่าย

และก็ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีประสบความสำเร็จได้ในครั้งแรก ซึ่งเทคนิคที่ทำให้ดำเนิธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงเป้าหมาย และช่วยทำให้นักลงทุนใหม่ ใช้เงินตั้งต้นจำนวนน้อย เรียกได้ว่าประหยัดเงินลงทุนตั้งกิจการคือ Lean Startup หรือการให้ความสำคัญกับผู้บริโภคหรือลูกค้าเป็นที่ตั้ง และมุ่งเน้นการลดขั้นตอนที่ไม่สำคัญ ไม่จำเป็น ทำให้สูญเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยก่อนเปิดบริษัทเจ้าของกิจการจะต้องไปพบปะพูดคุยกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง เพื่อสำรวจหาความต้องการที่แท้จริง แล้วจึงสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการลูกค้า

startup ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก

มักจะเริ่มต้นจากการมีทุนเพียงน้อยนิดหรือกระทั่งมีทุนเป็นศูนย์ แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคแต่อย่างใด อันที่จริงในการสร้างกิจการใช่ว่าการมีทุนอย่างเดียวจะนำพาให้ธุรกิจของเราประสบควาสำเร็จ แต่ผู้ประกอบการควรต้องมีไอเดียที่ชัดเจนว่าอยากจะทำอะไรเพื่อขายให้ใครไว้ก่อนเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานและส่วนประกอบสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือความมุ่งมั่นที่ทำให้ธุรกิจของเรากลายเป็นจริงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมุ่งมั่นนั้นจะต้องมาจากตัวเราเอง ความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดต่าง ทำสิ่งที่แตกต่าง รวมถึงความเข้าใจในธุรกิจและการบริหาร

ความแตกต่างของบริษัทในรูปแบบ Startup กับบริษัทธรรมดาคือ Startup จะหมายถึงธุรกิจที่วางแผนมาเพื่อเติบโตแบบก้าวกระโดดจากคนเพียงไม่กี่คน โดยสินค้าที่ทำออกมาคือก็คือ Software หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งการลงทุนไม่สูง หากมีการวางแผนธุรกิจที่ดี มีไอเดีย สามารถสร้างผลงานให้คนใช้ได้ทั่วโลก ก็จะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่การจะทำให้ธุรกิจให้ออกมาดีก็ต้องใช้เงินทุน โดยธุรกิจ Startup จะมีประเพณีการหาเงินทุนด้วยการขอเงินจากนักลงทุน ซึ่งนักลงทุนจะมีการได้สิทธิ์ในการแบ่งปันรายได้ หรือเป็นหุ้นส่วนในบริษัทไปด้วย สิ่งที่สำคัญที่ทำให้ startup แตกต่างจาก SME คือ Model ธุรกิจ โดยธุรกิจของ startup จะต้องถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็ว แบบก้าวกระโดด จึงแตกต่างจาก SME

แม้จะมี Startup สัญชาติไทยไปแจ้งเกิดในเวทีระดับนานาชาติแล้วก็ตาม แต่ถ้าจะว่าไปแล้วเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเรายังมีนวัตกรรมและ Startup เกิดขึ้นน้อยมาก อันเนื่องมาจากยังขาดซึ่งการสนับสนุนจากหลายๆทาง แต่ขณะเดียวกันก็อยากเห็นความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆในการผลักดันให้ Startup ไทยที่มีแนวคิดดีๆนวัตกรรมใหม่ๆก้าวสู่เวทีโลก Startup ที่จะเติบโตได้ในยุคนี้ต้องคิด,วางแผนธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เจาะตลาดระดับเอเชียได้ ไม่ใช่แค่เพียงตลาดไทยเพราะมีโอกาสในการเติบโตที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจะต้องหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเชื่อมโยงและสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมา